با ما تماس بگیرید :  
01342123211 - 42141684

مشاهده دسته بندی

Villa

زمین 235متری واقع در بر اصلی خ پرندآور آستانه اشرفیه - کد 1859

زمین 235متری واقع در بر اصلی خ پرندآور آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید زمین 235 متر دور محصور درب ورودی دارای درختا...

متراژ زمین: 235 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

خانه کلنگی 345متری واقع در پشت مسجد جامع آستانه اشرفیه - کد 1855

خانه کلنگی 345متری واقع در پشت مسجد جامع آستانه اشرفیه به مشخصات : 345متر زمین دارای 2خانه کلنگی تمام انشعابات نصب مناسب...

متراژ زمین: 345 متر مربع

متراژ بنا: 345 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 460متری واقع در بلوار مطهری آستانه اشرفیه - کد 1851

زمین 460متری تجاری مسکونی واقع در بلوار مطهری آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید 460متر تجاری مسکونی 2بر ، 15متر بر اص...

متراژ زمین: 460 متر مربع

متراژ بنا: 460 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 213متری واقع در خ اشرفی اصفهانی آستانه اشرفیه - کد 1853

زمین 213متری واقع در خ اشرفی اصفهانی آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید 213متر 2 بر تمام امتیازات پای زمین موقعیت مکان...

متراژ زمین: 213 متر مربع

متراژ بنا: 213 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 470متری واقع در میدان معلم آستانه اشرفیه - کد 1852

زمین 470متری واقع درمیدان معلم آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید470متر تجاری مسکونی دو بر موقعیت مکانی بسیار مناسب آم...

متراژ زمین: 470 متر مربع

متراژ بنا: 470 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 431متری واقع در جاده آستانه به کیاشهر - کد 1846

431متر زمین واقع در جاده آستانه به کیاشهر به مشخصات : متراژ مفید 431متر 15متر بر دور محصور تمام امتیازات پای زمین موقعیت...

متراژ زمین: 431 متر مربع

متراژ بنا: 431 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 225متری با بنا قدیمی واقع در خ گلزار شهدا - کد 1845

زمین 225متری با بنا قدیمی واقع در خ گلزار شهدا آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید زمین 225متر تمام امتیازات نصب 15متر ...

متراژ زمین: 225 متر مربع

متراژ بنا: 225 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

307متر زمین با پروانه ساخت واقع در جاده کیاشهر - کد 1843

307متر زمین با پروانه ساخت واقع در جاده آستانه به کیاشهر به مشخصات : متراژ مفید 307 متر 15متر بر پروانه ساخت دور محصور ت...

متراژ زمین: 307 متر مربع

متراژ بنا: 307 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

210 متر زمین مسکونی واقع در حومه شهر آستانه اشرفیه - کد 1833

فروش زمین 210متری واقع در حومه شهر آستانه اشرفیه به مشخصات : 210 متر زمین دور حصار دارای امتیازات آب برق گاز 12متر بر اط...

متراژ زمین: 210 متر مربع

متراژ بنا: 210 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 200متری واقع در بلوار امام حسین آستانه اشرفیه - کد 1828

فروش زمین واقع در بلوار امام حسین آستانه اشرفیه به مشخصات : 200 متر زمین کاربری مسکونی 10 متر بر امتیازات پای زمین موقعی...

متراژ زمین: 200 متر مربع

متراژ بنا: 200 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان