با ما تماس بگیرید :  
01342123211 - 42141684

مشاهده دسته بندی

Villa

زمین 250متری واقع در بلوار معین آستانه اشرفیه - کد 1949

زمین 250متری واقع در بلوار معین آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید 250 متر قطعه دوم دارای 9متر بر تمام انشعابات پای زم...

متراژ زمین: 250 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

خانه کلنگی 100متری واقع در خ بیت المقدس آستانه اشرفیه - کد 1947

خانه کلنگی 100متری واقع در خ بیت المقدس آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید به کسر عقب نشینی 100متر دارای 2بر 10متری دا...

متراژ زمین: 100 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 177 متری واقع در میدان حافظ آستانه اشرفیه - کد 1946

زمین 177 متری واقع در میدان حافظ آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید 177متر 7متر بر دور محصور دارای تمامی انشعابات موقع...

متراژ زمین: 177 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 158متری واقع در بلوار امینیان آستانه اشرفیه - کد 1942

زمین 158متری واقع در بلوار امینیان آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید 158متر 10متر بر دور محصور موقعیت مکانی خوب مناسب...

متراژ زمین: 158 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

خانه کلنگی178متری واقع در بلوار مطهری آستانه اشرفیه - کد 1938

خانه کلنگی178متری واقع در بلوار مطهری آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید به کسر عقب نشینی 178متر دارای خانه کلنگی با ت...

متراژ زمین: 178 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 4326متری واقع در بلوار امام حسین آستانه اشرفیه - کد 1934

زمین 4326متری واقع در بلوار امام حسین آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید 4326 متر حدود 100متر بر دور محصور کاملا مسکون...

متراژ زمین: 4326 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 1150 متری واقع در بلوار مطهری آستانه اشرفیه - کد 1933

زمین 1150 متری واقع در بلوار مطهری آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید 1150 متر دارای 2 بر 15متری دور دیوار فاصله تا بر...

متراژ زمین: 1150 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 180متری واقع در بلوار معین آستانه اشرفیه - کد 1932

زمین 180متری واقع در بلوار معین آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید 180متر 5ونیم متر بر 2طرف حصار موقعیت مکانی خوب مناس...

متراژ زمین: 180 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 400متری واقع در بلوار معین آستانه اشرفیه - کد 1927

زمین 400متری واقع در بلوار معین آستانه اشرفیه به مشخصات : متراژ مفید 400متر 23متر بر قابلیت تفکیک به دو قطعه موقعیت مکان...

متراژ زمین: 400 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان 
Villa

زمین 440متری واقع در جاده آستانه به کیاشهر - کد 1924

زمین 440متری واقع در جاده آستانه به کیاشهر به مشخصات : متراژ مفید 440متر دور حصار بلند 19متر بر سند تک برگ بر آسفالت محل...

متراژ زمین: 440 متر مربع

متراژ بنا: 0 متر مربع

نوع بنا: فلت

تعداد خواب: 0

0   تومان